de vraagprijs bedraagt

€ 144.500

Maak jouw persoonlijke afspraak en kom deze ruime studio zelf ontdekken.

ondergrondse staanplaats

De eigenaar beschikt bij het appartement ook over een staanplaats, die gelegen is in de ondergrondse verdieping. Het geniet zijn uitdrukkelijke voorkeur om alles aan één en dezelfde koper over te laten. De vraagprijs voor de ondergrondse staanplaats bedraagt € 25.000.

Volledigheidshalve geven wij graag nog mee dat de verkoop van dit appartement, de berging en de staanplaats volledig onder het stelsel van verkooprechten (registratierechten) geschiedt. U betaalt dus op de gehele som 12% aan verkooprechten.

bied op dit pand ...​

Een kandidaat-koper is na zijn bezoek en het doornemen van alle beschikbare informatie echter volledig vrij om op basis van alle objectieve en subjectieve elementen zelf te bepalen hoeveel het pand voor hem/haar waard is en dat dan onder de vorm van een bod voor te stellen aan de verkoper.

Wekelijks krijgt elke kandidaat-koper de mogelijkheid om een bod uit te brengen en dat meer bepaald tegen elke dinsdag om 19 uur. Binnen de daaropvolgende 24 uur belooft de verkoper om het hoogste bod al dan niet te aanvaarden en kan deze beslissing dus ook naar u als kandidaat gecommuniceerd worden. Dit alles zonder dat er een opbodspel gehouden wordt.

Wanneer twee evenwaardige biedingen worden uitgebracht, is de volgorde van bieding bepalend voor de toewijzing. Daarnaast dient elk bod een vast bedrag te zijn zonder verwijzing.

Gebruik het ‘biedingsdocument’ dat je op deze pagina vindt om je bod uit te brengen. Dat document is immers gekoppeld aan het ontwerp van de onderhandse verkoopovereenkomst die je hier eveneens terugvindt.

je beslist zonder stress ...

Deze manier van werken vermijdt onnodige stress. De verkoper beslist immers op vooraf gekende tijdstippen of en aan welke prijs het pand verkocht wordt. Je kan bijgevolg in alle rust je aankoop overwegen en op basis van alle verzamelde informatie bepalen hoeveel het pand voor jou waard is. De druk van snel beslissen is er niet en alle kandidaat-kopers krijgen precies dezelfde kansen.

je financiering

Een bezoek vooraf aan je bank is in het kader van een aankoop altijd een goed idee. Zo weet je vooraf precies wat je mogelijkheden zijn en kan je je bij interesse in een pand ook concreter engageren naar een verkoper toe. Indien je echter na dat contact met je bank nog geen definitief akkoord hebt over een lening dan kan je uiteraard aankopen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening. Weet wel dat het al dan niet opnemen van een opschortende voorwaarde, door een verkoper mee in rekening gebracht wordt bij de evaluatie van het voorstel.

documenten

  • EPC : link
  • Kadastrale gegevens : link
  • Bodemattest: link
  • Stedenbouwkundig uittreksel : link
  • Risicokaart waterbeheer : link
  • Overstromingsrapport : link
  • Reglement interne orde Parktoren: link
  • Inlichtingen syndicus: op aanvraag (conform Art. 3.94. § 1 BW)
  • Plan : link
  • Ontwerp verkoopovereenkomst: link

De waarde van een eigendom is geen exacte wetenschap. De uiteindelijke (ver)koopprijs is altijd een optelsom van objectieve en subjectieve elementen.